Rozdział 2

ROZDZIAŁ 2. Teoretyczne podstawy marksizmu-leninizmu Józefa Wissarionowicza Stalina (Plik w formacie .pdf o rozmiarze 422 KB, do odczytu wymagany np. program Adobe Reader 6.0)

2.1. Teoria "socjalizmu w jednym kraju"
2.2. Stalin wobec Nowej Polityki Ekonomicznej (NEP)
2.3. Ideologiczne założenia kolektywizacji
2.4. Teoretyczne podstawy industrializacji
2.5. Ideologiczne znaczenie Wielkiej Czystki
2.6. "Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs." jako kodyfikacja marksizmu-leninizmu
2.7. Ekonomia radziecka według Stalina
2.8. Ideologia stalinowska po II wojnie światowej
2.9.Komintern


Rozprawa magisterska. Stalin - Big Brother www.stalin.tv © Krzysztof Bar 2005