LITERATURA

Andrew C., Gordijewski O., KGB, Warszawa 1999

Andrew C., Mitrochin W., Archiwum Mitrochina. KGB w Europie i na Zachodzie, Warszawa 2001

Bukowski W., Dusza ludzka w komunizmie, Warszawa 1983

Bukowski W., Moskiewski proces. Dysydent w archiwach Kremla, Warszawa 1998

Bukowski W., Pacyfiści kontra pokój, Warszawa 1983

Bukowski W., Stroiłow P., Unia Sowiecka czy Związek Europejski?, Warszawa 2005

Carrere d'Encausse H., Bolszewicy i narody czyli Wielkie Urągowisko 1917 - 1930, Warszawa 1992

Carrere d'Encausse H., Spętane imperium, Warszawa 1985

Carrere d'Encausse H., Stalin - państwo terroru, Warszawa 1983

Cenckiewicz S., Oczami bezpieki: szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Kraków 2004

Ciołkosz A., Od Marksa do Chruszczowa, Londyn 1962

Ciołkosz A., Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska, Paryż 1961

Ciołkosz A., Wanda Wasilewska dwa szkice biograficzne, Londyn 1977

Ciołkosz A., Zagadka Rokossowskiego, Warszawa 1984

Clarke W., Zagubiona fortuna carów, Warszawa 1998

Conquest R., Wielki terror, Warszawa 1997

Custine de A., Listy z Rosji. Rosja w 1839 roku, Gdańsk 2001

Davies N., Powstanie'44, Kraków 2004

Dmochowski A., Wietnam 1962-1975, Warszawa 2003

Dudek A., Reglamentowana rewolucja: rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988 - 1990, Kraków 2004

Dżilas M., Nowa klasa wyzyskiwaczy. (Analiza systemu komunistycznego), Paryż 1957

Głębocki H., Policja tajna przy robocie. Z dziejów państwa policyjnego w PRL, Kraków 2005

Gontarczyk P., Tajny współpracownik Święty. Dokumenty archiwalne sprawy Mariana Jurczyka, Warszawa 2005

Grocki M., Konfidenci są wśród nas..., Warszawa 1992

Heller M., Historia imperium rosyjskiego, Warszawa 2000

Heller M., Świat obozów koncentracyjnych a literatura sowiecka, Paryż 1974

Heller M., Niekricz, Utopia u władzy: historia Związku Sowieckiego, t. 1-2, Wrocław 1989

Keller - Gryff A., Komunizm, t. 1, Warszawa 1927

Kiereś H. (red.), Encyklopedia Białych Plam, t. I-XIV, Radom 2000-2004

Kiereś H., Trzy socjalizmy, Lublin 2000

Kindziuk M., Świadek prawdy. Życie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, Częstochowa 2004

Koneczny F., Cywilizacja bizantyjska, Londyn 1973

Koneczny F., Cywilizacja żydowska, Londyn 1974

Koneczny F., Dzieje Rosji, t. I, Warszawa 1917

Koneczny F., Dzieje Rosji, Warszawa 1921 (Wydanie skrócone)

Koneczny F., Dzieje Rosji, t. III, Londyn 1984

Koneczny F., Litwa a Moskwa (Dzieje Rosji t. II), Wilno 1924

Kukiel M., Dzieje Polski porozbiorowe 1795 - 1921, Londyn 1993

Le Bon G., Psychologia tłumu, Warszawa 1994

Liparteliani G., Romantyk i zbrodniarz: młodzieńcze wiersze Stalina, Wrocław 2001

Łysiak, W., Dobry, Warszawa 1990

Łysiak, W., Lepszy, Warszawa 1990

Łysiak, W., Najlepszy, Chicago - Warszawa 1997

Mackiewicz J., Kontra, Londyn 1983

Mackiewicz J., Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy, Londyn 2004

Mackiewicz J., Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, Londyn 1989

Mackiewicz S., Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r., Londyn 1992

Mackiewicz S., Historia Polski od 17 września 1939 r. do 5 lipca 1945 r., Londyn 1993

Miłoszewski Z., Demokratyczne oblicze ZSRR, Jerozolima 1946

Miłoszewski Z., Kolektywizacja wsi sowieckiej, Jerozolima 1947

Muszyński J., Powstanie i upadek imperium radzieckiego, Warszawa 1991

Ossendowski F. A., Lenin, Warszawa 1990 (Reprint wydania z 1930 roku)

Pawłow W., Byłem rezydentem KGB w Polsce, Warszawa 1994

Piekałkiewicz J., Bitwa o Moskwę: zamarznięta ofensywa, Janki k/Warszawy 2004

Piekałkiewicz J., Operacja "Cytadela", Janki k/Warszawy 2004

Piekałkiewicz J., Polski wrzesień: Hitler i Stalin rozdzierają Rzeczpospolitą, Warszawa 1999

Piekałkiewicz J., Stalingrad: anatomia bitwy, Warszawa 1995

Piekałkiewicz J., Wojna kawalerii 1939 - 1945, Janki k/Warszawy b.d.w.

Piekałkiewicz J., Wojna na morzu 1939 - 1945, Janki k/Warszawy 2002

Piekałkiewicz J., Wojna pancerna 1939 - 1945, Janki k/Warszawy b.d.w.

Piekałkiewicz J., Wojna w powietrzu 1939 - 1945, Janki k/Warszawy 2001

Piłsudski J., Rok 1920, Warszawa 1924

Pipes R., Rosja carów, Warszawa 1990

Pipes R., Rosja bolszewików, Warszawa 2005

Radziński E., Aleksander II. Ostatni wielki car, Warszawa 2005

Radziński E., Rasputin, Warszawa 2000

Raina P., Ks. Jerzy Popiełuszko męczennik za wiarę i Ojczyznę, cz. I-II, Londyn 1986

Sayn - Wittgenstein K., Koniec mojej Rosji. Dzienniki z lat 1914 - 1918, b.m.w. 1998

Service R., Lenin. Biografia, Warszawa 2003

Sienkiewicz W. (red.), PWN leksykon. Historia świata. Rosja, Warszawa 2001

Srokowski K., Na czerwonym Olimpie, Lwów 1934

Starzewski M., Powstanie i ustrój ZSRR, Kraków 1938

Sukiennicki W., Historia rosyjskich ruchów rewolucyjnych, Londyn 1949

Sukiennicki W., Kolumbowy błąd. Szkice z historii, teorii i praktyki sowieckiego "komunizmu", Paryż 1959

Sukiennicki W., Pacyfistyczna akcja Sowietów w świetle doktryny komunistycznej, Londyn 1951

Sukiennicki W., Polacy w ZSRR, Londyn 1949

Sukiennicki W., Pół wieku sowieckiej "rewolucji", b.m.w., b.d.w.

Sukiennicki W., Społeczno-polityczna doktryna marksizmu - leninizmu - stalinizmu, Londyn 1949

Suworow W., Akwarium, Paryż 1990

Suworow W., Dzień "M", Warszawa 1996

Suworow W., GRU. Radziecki wywiad wojskowy, Warszawa 1999

Suworow W., Lodołamacz, Warszawa 1992

Suworow W., Oczyszczenie, Warszawa 1998

Suworow W., Ostatnia defilada, Poznań 2009

Suworow W., Ostatnia republika, Warszawa 2000

Suworow W., Samobójstwo, Warszawa 2002

Suworow W., Specnaz. Historia sowieckich służb specjalnych, Gdańsk 1991

Suworow W., Żołnierze wolności, Kraków 1991

Suworow W., Żukow - cień zwycięstwa,, Warszawa 2002

Swaniewicz S., Lenin jako ekonomista, Wilno 1930

Szcześniak M., Idź i zabij: pacyfikacja kopalni Wujek: zbrodnia nieukarana, Warszawa 1999

Trocki L., Historia rewolucji rosyjskiej, Warszawa 1932/34

Trocki L., Prawda o Rosji Sowieckiej, Warszawa 1929

Trznadel J., Hańba domowa: rozmowy z pisarzami, Paryż 1980

Trznadel J., Kolaboranci: Tadeusz Boy - Żeleński i grupa komunistycznych pisarzy we Lwowie 1939-1941, Komorów 1998

Williams B., Lenin, Wrocław - Warszawa - Kraków 2002

Wołkogonow D., Lenin, Warszawa 1997

Wołkogonow D., Trocki, Warszawa 1999

Wołkogonow D., Stalin, t. I-II, Warszawa 1999


Stalin: Big Brother (początek witryny) www.stalin.tv © Krzysztof Bar 2005