Trocki w Brześciu

Trocki w Brześciu.
Lew Trocki, admirał Altfater i Lew Kamieniew (obaj po prawej) - sowieccy delegaci na rozmowy pokojowe z Cesarstwem Niemieckim w Brześciu, styczeń 1918 rok.[1]


[1] D. Wołkogonow, Trocki, Warszawa 1999


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005