Dziewięcioletni Lew Trocki

Dziewięcioletni Lew Trocki.
Lew Trocki w roku 1888, w munrurku ucznia szkoły podstawowej.[1]


[1] D. Wołkogonow, Trocki, Warszawa 1999


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005