Symbirsk

Rynek w Symbirsku w 1867 roku.
Rynek w Symbirsku, rodzinnym mieście Lenina, w 1867 roku.[1]


[1] D. Wołkogonow, Lenin, Warszawa 1997


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005