Rada Komisarzy Ludowych

Rada Komisarzy Ludowych (sownarkom).
Rada Komisarzy Ludowych tzw. Sownarkom czyli pierwszy sowiecki rząd w czasie posiedzenia w Instytucie Smolnym w Piotrogrodzie, 30 stycznia 1918 roku. Lenin w centrum fotografii.[1]


[1] D. Wołkogonow, Lenin, Warszawa 1997


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005