Siergiej Siedow

Siergiej Siedow.
Siergiej Siedow - m³odszy syn Lwa Trockiego.[1]


[1] D. Wo³kogonow, Trocki, Warszawa 1999


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005