Karol Radek i inni zwolennicy Trockiego

Trocki i jego zwolennicy.
Od lewej siedzą: Sieriebriakow, Radek, Trocki, Bogusławski, Prieobrażenski. Stoją od lewej: Rakowski, Drobnis, Biełoborodow, Sosnowski, ok. 1928 roku.[1]


[1] D. Wołkogonow, Trocki, Warszawa 1999


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005