Pociąg pancerny Trockiego

Pociąg pancerny Trockiego.
Pociąg pancerny Trockiego, Carycyn 1918 rok.[1]


[1] D. Wołkogonow, Trocki, Warszawa 1999


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005