"Do szeregów Armji Czerwonej"

Plakat komunistyczny.
Plakat komunistyczny z okresu wojny polsko - bolszewickiej 1920 roku. Tekst umieszczony poniżej niego głosi: "Jazda pańska była dotąd postrachem dla robotników i włościan. Jaśniepańscy synalkowie na koniach dokonywali podbojów i ujarzmiali ludy pracujące na Wschodzie. Pod kopytami ułańskich rumaków jęczała Litwa, Białoruś i Ukraina. Odłogiem leżały stratowane pola, dymiły się zgliszcza spalonych chałup i krwawe łuny pożarów biły pod niebiosa. Dzikim harcom paniczów kładzie kres Czerwona jazda robotników i włościan. Pędzi husarja Czerwona naprzód i huraganem spada na ułańskie karki, wyzwalając lud polski z pod jarzma kapitalistów, obszarników i żandarmów. Wstępujcie do niej robotnicy i żołnierze polscy! Konia za cugle i do nas towarzysze! NIECH ŻYJE CZERWONA JAZDA POLSKA!"


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2006