"Niech żyje Polska Socjalistyczan Republika Rad!"

Niech żyje Polska Socjalistyczna Republika Rad!
Plakat komunistyczny z okresu wojny polsko - bolszewickiej 1920 roku.


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2006