Pałac Rad

Pałac Rad
Nie zrealizowany projekt gigantycznego Pałacu Rad, wraz z wieńczącą go olbrzymią, obracającą się, statuą Lenina. Zob. Przypis 67 rozdziału 3 mojej rozprawy magisterskiej. [1]


[1] W. Suworow, Ostatnia republika, Warszawa 2000


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005