Trocki z młodym żołnierzem sowieckim

Trocki z młodym żołnierzem sowieckim.
Trocki z młodym żołnierzem Armii Czerwonej.[1]


[1] D. Wołkogonow, Trocki, Warszawa 1999


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005