Lenin w wózku inwalidzkim

Lenin w wózku inwalidzkim w lecie 1923 roku
Od lewej: Siostra Lenina Maria, Lenin, prawdopodobnie jeden z lekarzy. W Gorkach w lipcu - sierpniu 1923 roku.[1]


[1] D. Wołkogonow, Lenin, Warszawa 1997


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005