Lenin z siostrą i Krupską

Lenin z siostrą i Krupską
Gorki, sierpień - wrzesień 1922 roku. Od prawej: Lenin, Krupska, siostra Lenina Anna Jelizarowa, jej syn Wiktor i  córka miejscowego robotnika.[1]


[1] D. Wołkogonow, Lenin, Warszawa 1997


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005