Lenin i Gorki

Lenin i Gorki
Lenin i Maksym Gorkim w Piotrogrodzie, 1920 r. [1]


[1] B. Williams, Lenin, Wroc³aw - Warszawa - Kraków 2002


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005