Lenin w roku 1896

Lenin w roku 1896. Fotografia z akt policji.
Zdjęcie Lenina z akt policyjnych wykonana w 1896 roku, po aresztowaniu go w Sankt Petersburgu.[1]


[1] D. Wołkogonow, Lenin, Warszawa 1997


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005