Lenin, Stalin i Kalinin

Lenin, Stalin i Kalinin
Lenin z J. W. Stalinem i M. I. Kalininem na VIII zje¼dzie RKP(b), w marcu 1919 r.[1]


[1] B. Williams, Lenin, Wroc³aw - Warszawa - Kraków 2002


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005