Lenin i Stalin

Lenin i Stalin
Lenin i Stalin w Gorkach, sierpień 1922 r. [1]


[1] B. Williams, Lenin, Wroc³aw - Warszawa - Kraków 2002


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005