Nadieżda Krupska

Nadieżda Krupska
Nadieżda Krupska w 1895 r.[1]


[1] B. Williams, Lenin, Wroc³aw - Warszawa - Kraków 2002


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005