Aleksander Kiereński

Aleksander Kiereński
Aleksander Kiereński, od lutego do października 1917 roku, premier Rządu Tymczasowego.[1]


[1] D. Wołkogonow, Lenin, Warszawa 1997


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005