Olga Kamieniewa

Olga Kamieniewa.
Olga Kamieniewa - siostra Trockiego i żona Kamieniewa.[1]


[1] D. Wołkogonow, Trocki, Warszawa 1999


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005