Trocki przeprowadza inspekcję oddziału Armi Czerwonej

Trocki przeprowadza inspekcję.
Trocki przeprowadza inspekcję oddziału Armi Czerwonej podczas defilady z okazji III kongresu Międzynarodówki w 1921 roku.[1]


[1] D. Wołkogonow, Trocki, Warszawa 1999


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005