Sowiecki plakat komunistyczny z okresu wojny polsko - bolszewickiej 1920 r.

plakat sowiecki


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv © Krzysztof Bar 2010