Zniszczona Cerkiew Zwiastowania

Zniszczona Cerkiew Zwiastowania w Piotrogrodzie
Zniszczona Cerkiew Zwiastowania w Piotrogrodzie, 1929 rok.[1]


[1] D. Wołkogonow, Lenin, Warszawa 1997


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005