Autor witryny (1)

Krzysztof Bar autor witryny
Autor witryny (Krzysztof Bar) w Memorial for the Nak Dong River Victory.[1]


[1] Fotografia wykonana dla autora witryny w Daegu 11 listopada 2006 roku na terenie Memorial for the Nak Dong River Victory


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2007