Sowiecki plakat komunistyczny z okresu tzw. "rewolucji proletariackiej"

sowiecki plakat


Galeria fotografii Stalin: Big Brother (Stalin: Wielki Brat). www.stalin.tv © Krzysztof Bar 2010