Elektroniczne wydania dokumentów dotyczących ZSRR i komunizmu

Szanowni odwiedzający

W tym dziale opublikowałem, korzystając z tekstów zamieszczonego w  pracach wymienionych w przypisach bardzo interesujące dokumenty.

Podstrona ta, podobnie jak cała witryna, będzie sukcesywnie uaktualniana; już wkrótce dokumenty stanu wojennego w Polsce.


Dokumenty. www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005