Konstytucja Sowieckiej Rosji z 1918 roku

Szanowni odwiedzający

W tym dziale opublikowałem, korzystając z tekstu zamieszczonego w  pracy Jana Parandowskiego pt. Bolszewicy i bolszewizm w Rosji, Londyn 1996, konstytucję Sowieckiej Rosji.


Konstytucja Sowieckiej Rosji. www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005