Rozdział szósty

O herbie i fladze Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Rzeczypospolitej Sowietów

Ustęp siedemnasty

89. Herb Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Rzeczypospolitej Sowietów: na tle czerwonym w promieniach słońca złoty sierp i młot z położonymi na krzyż rękojeściami, otoczone wieńcem kłosów, z napisem:

a) Rosyjska Socjalistyczno - Federacyjna Republika Sowietów oraz: b) Proletariusze wszystkich krajów łączcie się.

90. Handlową, wojenną i morską flagą Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Rzeczypospolitej Sowietów jest płótno czerwone, w lewym rogu którego koło drzewca, na górze, widnieją złote litery PCFCP. Albo napis: Rossijskaja Socyalisticzeskaja Federatiwnaja Sowietskaja Republika.


Przewodniczący V Wszechrosyjskiego Zjazdu Sowietów i Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego
J. Swierdłow


Członkowie Prezydium WCKW
T. I. Teodorowicz
F. A. Rozin
A. P. Rosenholz
A. Ch. Mitrofanow
K. G. Maksimow


Sekretarz WCKW
W. A. Awaniosow


Konstytucja Sowieckiej Rosji. www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005