Wstęp

Praca niniejsza jest oparta przedewszystkiem na ogłoszonych w końcu 1925 r. w Berlinie dokumentach śledztwa sędziego śledczego Sokołowa, któremu "biały" dyktator Syberji, Kołczak, zająwszy Ekaterynburg, gdzie rozstrzelano cara, powierzył zbadanie tajemnicy nieodgadnionego dramatu.

Mord bowiem carskiej rodziny, osłonięty tajemniczością, pozwalał szerokiej opinji łudzić się nadzieją, że b. car gdzieś się ukrywa, by w stosownej chwili się objawić. Rzecz prosta, dla Kołczaka i "białych" ustalenie prawdy było rzeczą pierwszorzędnej wagi. To też śledztwo, ujęte w gruby tom protokułów, zeznań i fotografji, zdumiewa swoją drobiazgowością.

Pozatem autor posiłkował się książką korespondenta Times'a, R. A  Wiltona, który towarzyszył czas jakiś Sokołowowi przy śledztwie, oraz pamiętnikami nauczyciela dzieci carskich, Szwajcara Gilliard'a.

REDAKCJA


J. Łużyc, Kaźń Mikołaja II oraz członków rodziny Romanowych. www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005