J. Łużyc, Kaźń Mikołaja II oraz członków rodziny Romanowych

Szanowni odwiedzający

W tym dziale opublikowałem, wydaną ok. roku 1925 w Warszawie, pracę Jerzego Łużyca traktującą m.in. o okolicznościach śmierci ostatniego cara Rosji Mikołaja II i jego rodziny.

Pozwoliłem sobie zachować oryginalną pisownię, która obecnie może śmieszyć i razić za co serdecznie przepraszam życząc przyjemnej lektury.

Krzysztof Bar


J. Łużyc, Kaźń Mikołaja II oraz członków rodziny Romanowych. www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005