Borys Bażanow o Wołodarskim

W laboratorium analizy ilościowej pracował obok mnie młody, sympatyczny student, Sasza Wołodarski. Był bratem Wołodarsklego, piotrogrodzkiego komisarza do spraw prasy i wydawnictw, którego latem 1918 r. zabił robotnik Siergiejew, Sasza Wołodarski był bardzo miłym i skromnym chłopcem. Gdy usłyszawszy nazwisko ludzie pytali go: Czy jest pan krewnym tego znanego Wołodarskiego? - odpowiadał: Nie, nie, tylko imiennikiem.[1] [...]

Wołodarski i jego żona byli ludźmi bardzo towarzyskimi. Bywał u nich Pilniak - ze znajomości tej byli ogromnie dumni. Wielkim zaskoczeniem była dla mnie wiadomość, że skromny i cichy Sasza w czasie wojny domowej był sekretarzem krwawej Rodaczki (Rozalii Samojłowej), która należąc do kierownictwa partyjnego 8. Armii wsławiła się osobistym udziałem w egzekucjach i innymi okrucieństwami.[2][1] B. Bażanow, Byłem sekretarzem Stalina, Warszawa 1985, s. 8

[2] ibidem, s. 14


Borys Bażanow o... www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005