Borys Bażanow o specjalnej tajnej teczce

Kilka słów na temat "specjalnej teczki". W swoim gabinecie miałem ogniotrwałą kasą pancerną, jedyny klucz do której nosiłem zawsze przy sobie. W kasie tej przechowywane były szczególnie tajne ustalenia Biura Politycznego, które powinni znać wyłącznie jego członkowie. Członkowie KC, którzy chcieliby się z nimi zapoznać, musieli otrzymać na to zezwolenie Biura. Tylko na podstawie takiej zgody mogłem pokazać interesujące ich postanowienia. Muszą powiedzieć, że przez cały czas mej pracy w Biurze Politycznym nie zdarzył się ani jeden taki przypadek.[1][1] B. Bażanow, Byłem sekretarzem Stalina, Warszawa 1985, s. 43


Borys Bażanow o... www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005