Borys Bażanow o uprawianiu sportu przez elity bolszewickie

Sportem zaczęli zajmować się (raczej dla zdrowia) także członkowie bolszewickiej góry. Co prawda, ani Stalin, ani Mołotow nie poświęcili na sport ani chwili, ale Kaganowicz zimą jeździł na nartach, a ja wraz z Sokolnikowem (w owym czasie ministrem finansów) i z Reinholdem (kierownikiem Wydziału Budżetowego Ministerstwa Finansów) często grywaliśmy w tenisa; dołączała do nas nieraz żona Sokolnikowa,. Galina Sieriebriakowa, (Sokolnikow zostanie rozstrzelany w 1941 r. w orłowskim więzieniu, Reinhold wcześniej - w roku 1936 czy 1937, Galinę Sieriebriakową ześlą na sowiecką katorgę, do obozu koncentracyjnego; wróci z niego po latach, po śmierci Stalina, i napisze, zapewne "ze strachu" kłamliwą wręcz do obrzydliwości książkę o swych przeżyciach).[1][1] B. Bażanow, Byłem sekretarzem Stalina, Warszawa 1985, s. 64


Borys Bażanow o... www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005