Borys Bażanow o AMTORG

Z Ameryką nie utrzymujemy stosunków dyplomatycznych - nie ma tam ani przedstawicielstwa dyplomatycznego, ani handlowego. Jest tylko misja handlowa (AMTORG - Amierikanskaja Targowaja Organizacija); powołano ją dla rozwijania handlu, stanowi także bazę dla rozmaitej nielegalnej działalności Kominternu i GPU. Jej funkcje handlowe mają niemałe znaczenie. Zaraz po wojnie domowej udało się odbudować kompletnie zniszczony transport kolejowy właśnie dzięki dokonanemu w stosownym, momencie zakupowi w Ameryce dużej partii lokomotyw. Transakcję tę przeprowadziła specjalna misja handlowa. Na jej czele stał bodaj profesor Łomonosow, zakup był jednak możliwy jedynie dzięki poparciu silnych grup żydowskiej finansjery, życzliwej wobec rewolucji radzieckiej.[1][1] B. Bażanow, Byłem sekretarzem Stalina, Warszawa 1985, s. 56


Borys Bażanow o... www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005