Plan zwrotu złomu

Kapitan trawlera, W. Łysenko, który poprosił o azyl w Szwecji, opowiedział, jak irracjonalne formy przybiera planowanie. Sowieckie trawlery mają nie tylko wykonać plan połowu ryb, ale także plan zwrotu złomu metalowego (żelaznego i kolorowego). Aby wykonać pierwszy, łowią drobnicę rozmiarów 35 cm, chociaż nie wolno łowić ryb poniżej 70-80 cm; aby wykonać drugi, kradną metal w stoczniach remontowych. W. Łysenko opisuje też, jak raz kapitan nie nadał sygnału SOS, bo awaria równa się obniżeniu wskaźników, czyli pozbawieniu premii.[1][1] M. Heller, Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, Paryż 1988, s. 52


Absurdy komunizmu i socjalizmu www.stalin.tv © Krzysztof Bar 2005