Gospodarka Polski Ludowej

Wegiel ze Śląska jest wożony do central w Bydgoszczy, a stamtąd prosto jak strzelił do Wrocławia? Jeszcze lepszy numer mają Jasło i Będzin. Węgiel przywieziony do Jasła odtransportowuje się do Będzina, w Będzinie uwalnia się samochody od tego węgla i załadowuje ponownie taką samą ilością węgla przeznaczonego dla Jasła! Całą produkowaną w Sopocie pastę do butów wozi się do Przemyśla i Rzeszowa, natomiast sąsiadujący z Sopotem Gdańsk zaopatrywany jest w identyczną pastę przez Żywiec i kraków! W Radomiu, gdzie jest wytwórnia kuchenek gazowych, instaluje się kuchenki z Wrocławia, a we Wrocławiu tylko radomskie![1][1] W. Łysiak, Dobry, Warszawa 1990, s. 112


Absurdy komunizmu i socjalizmu www.stalin.tv © Krzysztof Bar 2006