Planowanie

Milicja wykonywała plan aresztowań, sędzia śledczy - plan przyznań do winy itd. Nauczyciele nie mogli stawiać uczniom złych stopni, bo "obniżało to procent wykonania planu wyników nauczania". W prasie sowieckiej pojawiło się sprawozdanie o działalności straży pożarnej: w niedużym mieście strażacy podpalali domy, aby je potem gasić, tzn. wykonać plan. [...]

System planowania i związana z nim praktyka "współzawodnictwa socjalistycznego", domagająca się zawsze przekroczenia planu, nierozerwalnie wiążą się z mistycznym poczuciem "marszu naprzód" i dostatkiem materialnym: przekroczenie planu daje premię, czyli zwiększa zarobki. Wszechobecność planowania decyduje o zachowaniu ludzi.[1][1] M. Heller, Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, Paryż 1988, s. 52


Absurdy komunizmu i socjalizmu www.stalin.tv © Krzysztof Bar 2005