Śmierć Łazara Moisiejewicza Kaganowicza

Kaganowicz dożył lat dziewięćdziesiątych. Jego krewny opowiadał mi: "Umarł w lipcu 1991 roku. W telewizji pokazywano najnowsze pieriestrojkowe wydarzenia, Gorbaczowa, Jelcyna. Pomoc domowa usłyszała jak powiedział: «To katastrofa». Obejrzała się. Siedział martwy przed telewizorem".[1][1] E. Radziński, Stalin. Pierwsza pełna biografia oparta na rewelacyjnych dokumentach z tajnych archiwów rosyjskich, Warszawa 1996, s. 610


Absurdy komunizmu i socjalizmu www.stalin.tv © Krzysztof Bar 2005