Dyskalkulia i dyskulturia


Absurdy komunizmu i socjalizmu www.stalin.tv © Krzysztof Bar 2005